1000 chanser

Du ska ha tusen chanser att utforska och förverkliga dina drömmar

Starkt stöd för sprutbyte

Tre myndighetschefer på DN debatt idag som är för sprutbyte. Folkpartiet har varit för det här i många år nu, men vissa enskilda företrädare för partiet blockerar tyvärr genomförandet i Stockholm. Hoppas att det här kan förändra. Och all heder till Liberati-folket som fick upp frågan på agendan. Många andra folkpartister kommenterar också, som Linnéa Darell, Mark Klamberg, Amanda Brihed och Seved Monke.

Annonser

05 november 2009 Posted by | Hemlöshet/missbruk/psykisk sjukdom | 3 kommentarer

Extremt svåra avvägningar

Regeringen har föreslagit en lag som ger möjlighet att tvångsvårda gravida kvinnor som dricker på ett sätt som kan skada fostret. Jag har varit med och drivit på för detta i egenskap av Folkpartiets samordnare i socialpolitiska frågor, men eftersom jag har varit tjänstledig en tid för att jobba med jämställdhet och vara pappaledig har jag inte läst det färdiga förslaget.

JO sågar tydligen förslaget, och likadant gör en del andra remissinstanser, bl.a. för att det saknas ingående resonemang om avvägningen mellan självbestämmande, integritet och det blivande barnets välgång.

Jag tycker själv att det är en extremt svår avvägning. En del drar paralleller till aborträtten och säger att det är fel att ge foster rättigheter. Då missar man poängen helt: ett foster som aborteras lider inte av det, en människa som får leva hela sitt liv med skador av mammans alkoholkonsumtion får det rätt besvärligt. Problemet är i stället, som en del remissinstanser skriver, att lagen riskerar att skrämma bort kvinnor i riskzonen från mödravården. Då har vi skjutit oss i foten.

Samtidigt skriver vännerna i Liberati om sprutbyte i DN. Det är värt att notera att Alexander, Amanda, Seved och Erik står för partilinjen. Birgitta Rydberg har reserverat sig när frågan har varit uppe i olika sammanhang, men landsmötet har varit glasklart för utbyte och riksdagsmotioner etc har följt den linjen.

Här tycker jag att avvägningen är mycket lättare. Debattartikeln innehåller en bra genomgång av argumenten för utbyte. Argumenten emot är huvudsakligen två: att det legitimerar narkotikabruk och att det är ineffektivt. Det första är förstås rent nonsens, det finns ingen som börjar (eller fortsätter) med heroin för att det går att få tag på sprutor. Det andra är klurigare, det har varit svårt att visa en tydlig minskning av smittspridning med sprutbyte. Det här är inget område där man gör några välkomntrollerade jättestudier, som på läkemedelsområdet. Så den osäkerheten får vi leva med, men allt annat lika verkar det ju mycket troligt att den som använder rena sprutor har mindre risk att smittas av hiv och hepatit.

11 augusti 2009 Posted by | Hemlöshet/missbruk/psykisk sjukdom | 3 kommentarer

Läs och gör en insats för bättre psykiatri!

Jag har jobbat med psykiatrifrågor till och från under mina sex år i politiken. Den första större saken jag skrev för partiet handlade om psykiatri, i ljuset av de tragiska händelserna våren-sommaren 2003. Järnrörsmannen i Åkeshov, mannen som mejade ner folk med bil i Gamla stan. Sedan kom mordet på Anna Lindh, följt av ett ”copy-cat”-mord dagen efter, en tragiskt sjuk människa som knivhögg en femåring till döds.

Debatten som följde ledde till att den dåvarande regeringen tillsatte psykiatrisamordnaren Anders Milton, som tog fram en rejäl översikt av läget i vård och omsorg för personer med psykiska problem, och förslag till förbättringar. Läget var uselt, minst sagt, och det har tyvärr inte blivit mycket bättre, även om en del åtgärder har startat.

Sedan har frågorna hamnat lite i skymundan, kan jag känna. Men med utgångspunkt i dagens DN debatt hoppas jag att ett brett intresse kan vakna igen. Därför har jag startat en Facebookgrupp för alla som vill bidra genom att ordna seminarier, möten och manifestationer. Och en wiki, där alla som vill kan lägga till personliga berättelser, fakta, statistik och förslag på lösningar. Jag hoppas att många ska komma med. Det här är ingen folkpartistisk organisation, alla är lika välkomna. Jag ser inga problem med att det finns helt motsatta åsikter på wikin – alla får ta till sig det de tycker är bra, och bidra med det de kan.

09 augusti 2009 Posted by | Hemlöshet/missbruk/psykisk sjukdom | 7 kommentarer

Trevligt att ta ett glas, trevligare om folk arbetar

En anledning (av flera) till att jag är förtjust i punktskatt på alkohol är att det blir en inkomst till statskassan, som gör att skatter på arbete kan bli lägre. Observera ”kan” bli lägre, det hänger ju på att vi har en regering som vill ha lägre skatter på arbete, och det har vi nu. Så det är ytterligare en sak som är bra med Hägglunds förslag om höjd alkoholskatt (förutom det uppenbara, att vi skulle få mindre alkoholproblem).

Men som en massa bedömare påpekar har vi en del införsel från länder med billigare alkohol. Det verkar inte vara lika mycket problem som innan, en del av införseln kan ha berott på nyhetens behag. Och det kan också finnas anledning att fundera över vilken införsel vi ska vara oroliga över. Det stora problemet tycker jag är försäljningen till underåriga, och det visar ”Växjömodellen” för polisarbete att det går att få bukt med i stor utsträckning. Dessutom skulle tullen kunna få utökade möjligheter att kontrollera smugglare, och lagstiftningen skulle kunna ha en skarpare tolkning av EU:s indikativa nivåer (det finns det andra länder som har). Idag kommer smugglare undan genom att säga att de har köpt alkoholen till en stor fest, och då gäller inte de indikativa nivåerna enligt svenska domstolar.

Så visst finns det anledning att vara skeptisk till höjd alkoholskatt rakt av. Men om vi vidtar en del åtgärder mot införseln först så är det inte alls någon dum idé.

06 juli 2009 Posted by | Hemlöshet/missbruk/psykisk sjukdom | | Lämna en kommentar