1000 chanser

Du ska ha tusen chanser att utforska och förverkliga dina drömmar

Blir vi arbetslösa eller arbetsfria i framtiden?

Mitt i allt eftervalsanalyserande har jag fått en text om automatisering och arbetslöshet, skriven före valet, publicerad i Svensk Linje (Fria Moderata Studentförbundets tidning). En liten försmak:

De jobb som nu framför allt försvinner är enkla, manuella jobb och tjänstejobb som är mer rutinartade och kan systematiseras. De som klarar sig många år till är jobb som bygger på mer avancerad koordination i kombination med många varierade beslut – till exempel hantverksyrken – och jobb med sociala och emotionella moment. Även om en dator blir bättre på att ställa diagnos och utföra en behandling vill vi förmodligen ändå möta människor i vård och omsorg.

De böcker som har satt tonen i debatten lyfter fram förändrad inriktning på skolundervisningen och fortbildning för personal som blir uppsagd. Frågan är hur långt det räcker. En övergång från enkla manuella yrken till komplexa serviceyrken är svår för många. I viss utsträckning går det förstås att träna sig på att hantera människor, men det är också en fråga om läggning. Redan i dag är det så att många av dem som blir långtidsarbetslösa har svårt att samarbeta, möta kunder och liknande.

Trevligt nog har frågan fått lite mer publicitet på sistone. Anders Wijkman, ordförande för Romklubben, dök upp på det första seminariet i min seminarieserie om automation, arbetslöshet och jämlikhet. Han gjorde ett mycket engagerat inlägg och utvecklade sedan det till en artikel i Svenska Dagbladet, kanske något mer alarmistisk än min artikel ovan. Anna-Karin Hatt svarade med att det inte finns något att oroa sig för, vilket jag inte tycker att hon hade någon grund alls för att hävda. Per Ödling, som skrev om detta i Foresantologin Håll gränsen tidigare i år, tillsammans med andra svarade henne och Wijkman fick förstås slutreplik. Väl värt att titta igenom!

Annonser

18 september 2014 Posted by | Allmänpolitik | Lämna en kommentar