1000 chanser

Du ska ha tusen chanser att utforska och förverkliga dina drömmar

Debattartikel – och förutsägbar kritik

Igår skrev jag en replik på Brännpunkt på en artikel från den norska antiinvandringsdebattören Elin Örjasäter. Det hon först klagar på är huvudsakligen fel – vi har bra statistik och kunskaper om invandring i Sverige. Hennes huvudpoäng var att invandring kostar, och mitt svar är att vi inte vet något om det, eftersom även mycket små dynamiska effekter (innovation, handel, företagande etc), som vi inte kan ta reda på, snabbt blir större än de statiska (direkta kostnader för mottagning, bidrag etc). De dynamiska effekterna kan förstås vara både positiva och negativa. Vill man dra resonemanget vidare kan man förstås tänka sig en situation där negativa och positiva dynamiska effekter precis tar ut varandra. Men det är mycket osannolikt. Därmed får nog beräkningar av statiska effekter betraktas som ett villospår i diskussionen om invandring och ekonomi.

Slutligen är min huvudpoäng att flyktingmottagande inte ska avgöras av om det är lönsamt eller inte. Det går ekonomiskt bra för Sverige, så vi har råd. Just nu råder en extrem flyktingsituation i världen, och det vore trevligt om Norge hjälpte till. De har, som bekant, också rätt bra ekonomi.

Förutsägbart nog fick jag kritik från Tino Sanandaji. Han har skrivit ett evighetslångt blogginlägg där en poäng är att jag har skrivit att allt ordnar sig med dynamiska effekter – vilket jag alltså inte alls skrev. Sedan klagar han på en annons från Fores och Svenskt Näringsliv, som i och för sig har sina brister, men som min artikel inte alls handlade om. Han klagar på Erik Ullenhag också. Och SvD. Med mera. Han klagar också på att jag inte begriper mig på nationalekonomi. Varpå han toppar det med några hemsnickrade anekdotiska exempel om Finland, Botkyrka och lite annat.

Eftersom jag har debatterat med Tino någon gång innan på nätet, och sett andra debatter han varit inblandad i, så vet jag att det är rätt poänglöst. Han skriver inlägg där han attackerar ståndpunkter motståndaren aldrig intagit, märker ord, hittar något fel som inte alls påverkar huvudpoängen etc. Om man bemöter så hittar han åtta andra saker att ta upp i ett nytt evighetslångt inlägg. Men nu har jag i alla fall skrivit det här för dem som undrar. Jag stänger tyvärr kommentarsfältet, eftersom jag varit med förr.

Det finns möjligen en sak att ta med sig här – risken att bli så förälskad i sitt eget forskningsparadigm att man inte ser bristerna i det. Den som ser lite nyktert på nationalekonomi, och för den delen annan samhällsvetenskap, vet att de siffror man man kommer fram till bara belyser vad som gällde i en viss situation, med vissa antaganden, med ett visst datamaterial. Man måste hela tiden stämma av mot andra perspektiv för att hålla sig på rätt kurs. Nationalekonomisk forskning ger oss inget svar om invandringens kostnader eller vinster. Den kan ge oss pusselbitar som vi kan ha nytta av om vi vill något – till exempel kanske vi kan få idéer om vad som kan göras för att minska kostnaderna eller öka vinsterna.

Annonser

26 september 2014 Posted by | Integration | Lämna en kommentar

Världens öppnaste land – nu på engelska

Tidigare i år gav Fores ut en studie skriven av forskare vid Malmö högskola, Världens öppnaste land. Den var en genomgång av vad som hänt sedan reformen av arbetskraftsinvandringen 2008. Nu ger Malmö högskola ut den i en engelsk version, med ännu fler detaljerade tabeller. Bra för att kunna sprida information om det svenska exemplet, som är mycket långtgående i internationell jämförelse, därav titeln.

24 september 2014 Posted by | Allmänpolitik | Lämna en kommentar

Blir vi arbetslösa eller arbetsfria i framtiden?

Mitt i allt eftervalsanalyserande har jag fått en text om automatisering och arbetslöshet, skriven före valet, publicerad i Svensk Linje (Fria Moderata Studentförbundets tidning). En liten försmak:

De jobb som nu framför allt försvinner är enkla, manuella jobb och tjänstejobb som är mer rutinartade och kan systematiseras. De som klarar sig många år till är jobb som bygger på mer avancerad koordination i kombination med många varierade beslut – till exempel hantverksyrken – och jobb med sociala och emotionella moment. Även om en dator blir bättre på att ställa diagnos och utföra en behandling vill vi förmodligen ändå möta människor i vård och omsorg.

De böcker som har satt tonen i debatten lyfter fram förändrad inriktning på skolundervisningen och fortbildning för personal som blir uppsagd. Frågan är hur långt det räcker. En övergång från enkla manuella yrken till komplexa serviceyrken är svår för många. I viss utsträckning går det förstås att träna sig på att hantera människor, men det är också en fråga om läggning. Redan i dag är det så att många av dem som blir långtidsarbetslösa har svårt att samarbeta, möta kunder och liknande.

Trevligt nog har frågan fått lite mer publicitet på sistone. Anders Wijkman, ordförande för Romklubben, dök upp på det första seminariet i min seminarieserie om automation, arbetslöshet och jämlikhet. Han gjorde ett mycket engagerat inlägg och utvecklade sedan det till en artikel i Svenska Dagbladet, kanske något mer alarmistisk än min artikel ovan. Anna-Karin Hatt svarade med att det inte finns något att oroa sig för, vilket jag inte tycker att hon hade någon grund alls för att hävda. Per Ödling, som skrev om detta i Foresantologin Håll gränsen tidigare i år, tillsammans med andra svarade henne och Wijkman fick förstås slutreplik. Väl värt att titta igenom!

18 september 2014 Posted by | Allmänpolitik | Lämna en kommentar

Snabbt bemötande av 12 konstiga punkter från S

Torbjörn Hållö, LO-ekonom, postade för några dagar sedan 10 punkter på Twitter om varför man bör byta regering. Idag såg jag dem, något utbyggda, på Eric Sundströms (Dagens Arena) Facebook. De består av ett rätt skevt urval av statistik, sådär som det kan vara i en valrörelse. Det som framför allt slog mig var hur lätt det är att bemöta allihop. Så då gjorde jag det, direkt på Erics Facebookinlägg. Han tyckte det blev konstigt – begripligt, det blev mycket på kort tid – så jag lägger upp det här. Om Eric vill ta bort det från sitt Facebookinlägg tar jag inte illa upp.

Erics/Torbjörns punkter och mina svar (observera att detta skrevs på 10 minuter, jag googlade inte runt efter exakta siffror på varje sak – den som vill kan gärna göra det, så kan jag uppdatera efterhand):

1. Åtta procent är arbetslösa vilket är 100 000 fler jämfört med januari 2007. Källa: SCB/AKU, säsongsrensat (mätt på exakt samma sätt då och nu)

Svar: Arbetslösheten mätt i procent är nästan precis samma som för åtta år sedan, trots en kris emellan. Redan där helt godkänt. Och tittar man åldersgrupp för åldersgrupp är det förbättringar i princip över hela linjen! Det dåliga utfallet beror delvis på att vi just nu har många unga och många gamla, grupper som alltid ligger lite sämre. Ett ofta bättre mått är sysselsättning (eftersom det utgår från HELA befolkningen, inte bara de som väljer att vara på arbetsmarknaden). Sverige har högre sysselsättning nu än 2006, och ligger högst i EU.

2. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats, ca 70 000 personer har varit arbetslösa mer än 24 månader. Källa: Arbetsförmedlingen

Svar: Det är ju dumt! Beror återigen på vilket mått du väljer. Tittar du på EU-siffror så går gränsen vid 6 mån arbetslöshet: Sverige har, tillsammans med Österrike, EU:s lägsta långtidsarbetslöshet. Första kvartalet i år var det 1,5 procent av arbetskraften i Sverige som sökt jobb i mer än ett halvår. EU-snittet låg på ca 5 procent av arbetskraften.

3. Ungdomsarbetslösheten är högre än i de flesta jämförbara länder. Källa: Eurostat

Svar: Ett fullkomligt värdelöst mått. Ungdomsarbetslösheten ligger lägre i en massa andra länder därför att ungdomarna inte ens försöker få ett jobb, och därmed inte är med i statistiken. Kollar man i stället NEET, d.v.s. hur stor andel av hela gruppen som varken är i jobb, utbildning eller arbetsmarknadsåtgärder, så ligger Sverige i topp 5 i OECD (orkar inte dubbelkolla exakta siffran, vi låg 4:a förra året).

4. 34 000 arbetslösa är undangömda i fas 3. Källa: Arbetsförmedlingen

Svar: Uppenbarligen inte så undangömda, om Arbetsförmedlingen gett er en siffra… Vi vet alla att det var drivor med människor i åtgärder under förra regeringen också, och det kommer med största sannolikhet se likadant ut längre fram. En del människor står väldigt långt från arbetsmarknaden, och varken du eller jag har någon bra medicin mot det.

5. Skolresultaten sjunker snabbare än i något annat land i OECD. Källa: Skolverket, PISA 2012

Svar: Ja, och det är illa! Men värt att påpeka att de elever som testades i princip hela sin skoltid hade gått i det förra skolsystemet, med de gamla läroplanerna, med lärare utbildade på den gamla lärarutbildningen… Man kan anklaga Jan Björklund för att ha reformerat för långsamt, men man kan inte använda PISA-resultaten som en utvärdering av reformer som trädde i kraft året före mätningen.

6. Klyftorna ökar snabbare i Sverige än i något annat land i OECD. Vi har fallit från plats ett till 14. Källa: OECD

Svar: Nej, det är inte klyftorna som avses där, utan hur många som lever på inkomster under en viss andel av medianen. Medianinkomsterna har dragit iväg (dvs det lönar sig bättre att ha en normal arbetsinkomst), samtidigt har den lägsta decilen också fått det bättre, om än inte lika mycket. Tittar man på inkomst-gini (ett samlat fördelningsmått för inkomster) så försämrades det en del under 2000-talet. Närmare bestämt under S regeringstid.

EU:s statistikmyndighet Eurostat redovisar sedan ca 2006 ett i Sverige ouppmärksammat och intressant fördelningspolitiskt mått, nämligen andelen av befolkningen som lever med ”mycket låg materiell standard” (på engelska ”severely materially deprived persons”). Detta definieras som att personen ifråga på minst fyra av nio av följande punkter saknar möjlighet: att möta oförutsedda utgifter, att åka på en veckas semesterresa, att betala skulder (till exempel bostadslån eller hyra), att äta kött, kyckling, eller fisk varannan dag, att ha varmt hemma, att ha tvättmaskin, färg-TV, telefon eller bil. Det har minskat i Sverige från 2,3 % till 1,3 % sedan 2006. EU-snittet 10 %.

7. I år går Sverige går back 91 miljarder kronor. Källa: Ekonomistyrningsverket, prognos offentliga finanserna år 2014 Håller med om att detta är ett problem! Sverige borde ha ett klart högre underskott, med tanke på att vi har så mycket outnyttjade resurser i ekonomin och en närmast enorm nettoförmögenhet. (Sverige har, till skillnad från många andra länder, mycket större offentliga tillgångar än skulder, tillgångar som dessutom växer.) Jag hoppas att regeringen efter valet, oavsett färg, underbalanserar budgeten lite mer.

8. Nuon kostade 97 miljarder kronor att köpa. Källa: SvD Näringsliv

Svar: På dom bara! Nuon är ett typexempel på hur det går när politiker ska leka företagsledare. Det innebär helt oförsvarligt risktagande med medborgarnas gemensamma resurser. Tyvärr har ju M blivit allt mer negativa till att sälja statliga bolag. Möjligen kan man hoppas på FP eller C i de här frågorna. Hade vi haft S-regeringen hade nog staten ägt SAAB nu… The horror, the horror.

9. Sverige tappar i konkurrenskraft. Från 3:a till 10:a på åtta år. Källa: World Economic Forum

Svar: Ett fullkomligt godtyckligt index med lite olika hopvägda faktorer, stort som smått. Håll er till verkliga utfall.

10. Moderaterna lovade i valet 2010 att de skulle bygga 4 100 nya studentbostäder i Stockholm. Det blev 162. Källa: Dagens Industri

¨Svar: Lite oklart på vilket sätt moderaternas bostadsbyggande i Stockholm skulle vara ett skäl att byta regering…

11. Sverige missar 14 av 16 miljömål. Källa: Naturvårdsverket

Svar: Miljömål som alltså inte alls är uppställda för att bemötas under en mandatperiod, utan är mer långsiktiga. Under S tid var det ännu värre, man missade 15 av 16.

12. Skillnaden i inkomst mellan kvinnor och män har ökat stadigt sedan regeringen Reinfeldt tillträdde. Källa: DN-debatt 2014-01-06.

Svar: Mätt i absoluta tal. Fullkomligt nonsens. Hade vi strukit en nolla på alla sedlar hade det blivit mycket mindre… Det intressanta är förstås att titta på hur stort det procentuella gapet är, och det är ungefär samma, aningen mindre. Inte bra, men inte heller som du beskriver det.

Stora kramar från en tankesmedja som gillar forskning och statistik!

12 september 2014 Posted by | Allmänpolitik | Lämna en kommentar

Är Alliansen liberal?

(Uppdaterad 15:30)

Mattias Svensson på Neo konstaterade på Twitter att röstar han på Alliansen är det trots deras valmanifest, inte tack vare det. Finns där några liberaliseringar alls? Jag tycker också att det varit rätt tveksamt med den liberala inriktningen den senaste mandatperioden och tittade därför igenom samtliga förslagspunkter. De jag har räknat som liberaliseringar är sådant som tar bort begränsningar för människor och företag. Alltså det som ibland kallas negativ frihet, inte positiv.

Därmed inte sagt att det bara är färre regler som gör människor friare. Färre brottslingar på gatorna, bättre skola, bättre sjukvård – mycket är ju till för att vi ska få större handlingsfrihet i våra liv. Men de här förslagen har det gemensamt att de utgår ifrån att individer och företag kan vara bättre på att fatta beslut än det offentliga. Ofta blir det ju halvdåligt hur man än gör, men det kan ju bli en aning mindre dåligt. Eller i alla fall halvdåligt på ett sätt som man har valt själv. (Uppdatering/förtydligande: Dessutom kan färre regler göra människor mindre fria. Brottsbalken begränsar oss på en massa sätt, men poängen är förstås att vi ska slippa en massa begränsande brottslighet. Det är upp till läsaren att bedöma om några liberaliseringar i listan leder till minskad frihet totalt.)

Listan blev betydligt längre än vad jag (och rimligen Mattias Svensson) hade trott. Tyngdpunkten ligger på mindre regleringar för byggen. Vissa är gränsfall, som borttagandet av individuella utvecklingsplaner i årskurs 4 och 5. Det ger ökad frihet för den som driver en skola, men ska tas bort när betyg införts från 4:an (vilket förstås är en mer omfattande reglering). Några av punkterna är saker som ska utredas, inte skarpa löften om minskad reglering. Jag har inte räknat med regelförenklingar, som nämns på några ställen, eftersom en administrativt enklare regel inte nödvändigtvis är mindre begränsande.

Nog med intro, här är Alliansens utlovade liberaliseringar (uppdatering: ja, allt är direkta citat. Har lagt till pedagogiska rubriker):

Transporter

1. tillåta en högre vikt på lastbilar

Byggregler

2. mer flexibla bullerregler

3. minskat obligatoriskt krav på detaljplan

4. tidsbegränsade detaljplanebestämmelser om husens utseendemässiga utformning.

5. bygglovsbefria fler åtgärder

6. göra förändringar i kulturmiljökraven och reglerna för arkeologiska undersökningar för att underlätta för byggande.

7. strandskyddet görs mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande och boende i strandlägen, samt för jordbruksnäringarna och för annan näringsverksamhet. Exempelvis bör förutsättningarna för att utöka dispensmöjligheterna vid landsbygdsutveckling i strandnära lägen ses över.

8. utreda ytterligare anpassningar av tillgänglighetskrav och pröva andra lättnader i byggregler för studentbostäder.

9. utreda en egen boendeform för unga med begränsad hyrestid där syftet är att öka utbudet av lägenheter som är överkomliga för unga. På samma sätt som i studentbostäder ska i dessa lägenheter större avsteg från bullerreglerna kunna göras. Ytterligare regelförenklingar i syfte att kunna bygga mindre och mer flexibla lägenheter utreds också.

Företagande

10. sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag

Skola

11. skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme

12. ta bort obligatoriska individuella utvecklingsplaner i årskurs 4 och 5 när betyg i dessa årskurser införs

Vård och omsorg

13. krav på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre, antingen genom upphandling, ramavtal eller LOV.

14. införa en möjlighet till så kallade framtidsfullmakter.

Energi och miljö

15. sänka skatten för egenproducerad förnybar el

Matlandet

16. se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden.

Jakt

17. överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt, men med beaktande av integritetsaspekten.

18. se över regelverket för hantering av vapenlicenser i syfte att underlätta för jägare.

Civila samhället

19. en bred översyn i syfte att minska det civila samhällets administrativa börda genom att ta bort onödiga regler som utgör hinder, begränsningar eller minskar friheten för verksamhet inom det civila samhället.

 

02 september 2014 Posted by | Allmänpolitik | 1 kommentar

Viktigt med saklig debatt om invandring

Jag irriterade mig på att Sara Skyttedal fick osakliga, ibland direkt felaktiga, bemötanden efter sin usla DN debattartikel om att vi börjar nå en gräns för flyktingmottagandet. Fick in en egen replik, där jag säger ifrån om det och försöker bemöta mer sakligt. Jag tror att det är lättare att övertyga fler om en liberal invandringspolitik på det sättet.

02 september 2014 Posted by | Integration | Lämna en kommentar

Många tar debatten om främlingsfientlighet

Skrev på Aftonbladet debatt med Anna Rehnvall, programchef för Fores migration, om en undersökning vi beställt, en uppföljning av en som gjordes inför valet 2010. Ungefär hälften av de tillfrågade menar att de har en vän eller släkting med främlingsfientliga åsikter. Av dem är det ca 60 procent som försöker få dem att byta åsikt. Bra! Mer detaljer om undersökningen finns i det här pressmeddelandet.

02 september 2014 Posted by | Integration | Lämna en kommentar